Elektronika - baza wiedzy

Inwerter sygnału video


Wykaz elementów:

Rezystory
(węglowe warstwowe, 0,25W, 5%)
R1, R17: 470W
R2, R3: 47kW
R4: 18kW
R5, R7: 4,7kW
R6: 33kW
R8, R14: 2,7kW
R9: 39kW
R10: 3,9kW
R11: 330W
R12, R13: 680W
R15, R16: 100kW
R18: 10kW
VR1: 10kW obrotowy, węglowy, liniowy
VR2: 1kW obrotowy, węglowy, liniowy

Kondensatory
C1, C10: 100F/16V, wyprowadzenia jednostronne
C2: 100nF, ceramiczny, dyskowy
C3: 220nF, poliestrowy
C4. C7, C9: 10mF/25V
C5: 4,7nF, poliestrowy
C6, C8: 47F/16V, wyprowadzenia jednostronne

Półprzewodniki
D1...D4: 1N4148
TR1: BC559 (npn)
TR2: BC549 (pnp)
IC1: 4001BE
IC2: 4016BE

Różne
B1: 8 baterii HP7 (w pojemniku z tworzywa)
S1: przełącznik jednobiegunowy jednopozycyjny
SK1, SK2: gniazda Cinch