Elektronika - baza wiedzy

Tłumiki sygnału


Są to mało popularne urządzenia przydatne szczególnie w sytuacji zakłócenia odbioru dalekiej stacji telewizyjnej sygnałem lokalnego nadajnika. Zmniejszenie wielkości sygnału lokalnego, a czasem obu sygnałów jednocześnie pozwala na uzyskanie poprawy odbioru stacji dalekiej. Drugie zastosowanie to wyrównanie poziomów sygnałów pochodzących z różnych źródeł. Podstawowym członem tłumika sygnału jest dzielnik rezystancyjny, który jednak w odróżnieniu od typowego dzielnika potencjometrycznego musi zapewnić dopasowanie na wejściu i wyjściu. Dlatego tłumiki rezystancyjne wykonane są w układzie typu T lub typu II. Jako układ typu T zrealizowany jest regulowany tłumik rezystancyjny ZTA-7 produkowany przez TELPOD. Charakteryzuje się on regulowanym tłumieniem 0,5 do 18 dB w zakresie częstotliwości 48 do 250 MHz, lecz jest często stosowany również w paśmie IV. Rezystancja wejściowa i wyjściowa wynoszą 75 Ohm. Schemat tego tłumika obrazuje rysunek "a". Na rysunku "b" przedstawiony jest schemat tłumika rezystorowego w układzie typu II o rezystancji wejściowej i wyjściowej 75 Ohm. Przez odpowiedni dobór wartości rezystorów Rs i Rr można uzyskać tłumiki o różnym tłumieniu, przy zachowaniu stałej rezystancji 75 Ohm. Przykładowe wartości rezystancji podaje poniższa tabela: