Elektronika - baza wiedzy

Rozdzielacze sygnału


Rozdzielacze sygnału są urządzeniami przewidzianymi do rozdzielania sygnału telewizyjnego w celu przekazania do dwóch, lub więcej odbiorników telewizyjnych. Najczęściej stosowanym jest rozdzielacz, rozdzielający jeden sygnał wejściowy na dwa sygnały wyjściowe. Rozdzielacze sygnału mogę być stosowane w kierunku odwrotnym do łączenia dwóch, lub kilku sygnałów celem dalszego prowadzenia ich jednym torem do jednego odbiornika telewizyjnego. Są to urządzenia szerokopasmowe. Powinny się charakteryzować jak najmniejszym tłumieniem rozdzielanych. lub łączonych sygnałów w kierunku z wejścia na wyjście. Przenikanie sygnałów między wyjściami, lub wejściami powinno być jak najmniejsze. Małe tłumienie sygnału z wejścia na wyjście jest oczywistym , w przeciwnym przypadku może nastąpić osłabienie sygnału. Zbyt duże przenikanie sygnałów między wyjściami może objawić się się wzajemnym zakłócaniem dwóch odbiorników telewizyjnych. Podobnie przy łączeniu sygnałów z dwóch anten objawi się wpływem jednej anteny na drugą i pogorszeniem warunków odbioru. Urządzeniem spełniającym podane warunki w wystarczającym stopniu jest rozdzielacz transformatorowy. Tłumienie rozdzielacza transformatorowego wynosi 3,5dB do 4dB w kierunku z wejścia na wyjście. Tłumienie sygnału między wyjściami, lub wyjściami wynosi 15 do 18dB. Zakres częstotliwości pracy obejmuje pasma od I do V. Prostszą budową, lecz gorszymi parametrami charakteryzuje się rozdzielacz rezystancyjny, przedstawiony na ostatnim rysunku.