Elektronika - baza wiedzy

Zwrotnice antenowe


Jest urządzeniem służącym do łączenia, lub rozdzielania sygnałów telewizyjnych. Działanie jej jest oparte na działaniu filtrów, a więc służy do łączenia czy rozdzielania sygnałów o różnych częstotliwościach. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu filtry dolno i górno przepustowe. Bardziej skomplikowane zwrotnice służące do łączenia sygnałów z kilku pasm telewizyjnych wykorzystują także filtry środkowo przpustowe. Elementy zwrotnicy powinny być tak dobrane, aby w paśmie przepustowym posiadała impedancję falową 75 Ohm. W stosunku do rozdzielaczy zwrotnice wyprowadzają bardzo małe tłumienie w paśmie przepustowym, rzędu 0,5-1dB. Zapewniają też dużą separację między wejściami czy wyjściami. Stosowane do łączenia sygnałów z różnych anten nazywane są antenowymi. Stosowane do rozdzielania sygnałów na wejścia VHF i UHF odbiorników telewizyjnych starszych typów nazywane są zwrotnicami odbiornikowymi.

Powszechnie stosowane zwrotnice antenowe przewidziane są do łączenia sygnałów z anteny zakresu VHF (I program) i z anteny zakresu UHF (II program). Sygnał VHF (48 - 230 MHz) przekazywany jest przez filtr dolnoprzepustowy, a sygnał UHF (470 - 690 MHz) przez filtr górno przepustowy. Cewki zwrotnicy należy nawinąć drutem nawojowy w emalii o średnicy 0,4 do 0,5 mm, na trzpieniu (wiertle) o średnicy 3 mm. Końce cewek oczyścić z emalii i ocynować przed wlutowaniem do płytki drukowanej. Zwrotnicę taka należy umieścić w pobliżu anten. Anteny powinny być wyposażone w symetryzatory i sygnał z nich powinien być prowadzony do zwrotnicy przewodami koncentrycznymi.