Elektronika - baza wiedzy

7415 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki AND z otwartym kolektorem


  +---+--+---+       +---+---+---*---+
 1A |1 +--+ 14| VCC     | A | B | C | Y |  Y = ABC
 1B |2    13| 1C     +===+===+===*===+
 2A |3    12| 1Y     | 0 | X | X | 0 |
 2B |4 7415 11| 3C     | 1 | 0 | X | 0 |
 2C |5    10| 3B     | 1 | 1 | 0 | 0 |
 2Y |6    9| 3A     | 1 | 1 | 1 | Z |
GND |7    8| 3Y     +---+---+---*---+
  +----------+