Elektronika - baza wiedzy

7447 - Dekoder kodu BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego, z wyjściami typu otwarty kolektor 15V


   +---+--+---+
 A1 |1 +--+ 16| VCC
 A2 |2    15| /YF
 /LT |3    14| /YG
/RBO |4    13| /YA
/RBI |5 7447 12| /YB
 A3 |6    11| /YC
 A0 |7    10| /YD
 GND |8    9| /YE
   +----------+