Elektronika - baza wiedzy

4016 - Czterokrotne klucze bilateralne


   +---+--+---+
 1X |1 +--+ 14| VCC
 1Y |2    13| 1EN
 2Y |3    12| 4EN
 2X |4 4016 11| 4X
 2EN |5 4066 10| 4Y
 3EN |6    9| 3Y
 GND |7    8| 3X
   +----------+