Elektronika - baza wiedzy

7483 - Sumator dwójkowy 4-bitowy


  +---+--+---+
 A4 |1 +--+ 16| B4     S=A+B+CIN
 S3 |2    15| S4
 A3 |3    14| COUT
 B3 |4    13| CIN
VCC |5 7483 12| GND
 S2 |6    11| B1
 B2 |7    10| A1
 A2 |8    9| S1
  +----------+