Elektronika - baza wiedzy

7492 - Licznik dwójkowy modulo 12


   +---+--+---+
/CLK1 |1 +--+ 14| /CLK0
   |2    13|
   |3    12| Q0
   |4 7492 11| Q3
 VCC |5    10| GND
 RST1 |6    9| Q1
 RST2 |7    8| Q2
   +----------+