Elektronika - baza wiedzy

7493 - 4-bitowy licznik dwójkowy


   +---+--+---+
/CLK1 |1 +--+ 14| /CLK0
 RST1 |2    13|
 RST2 |3    12| Q0
   |4 7493 11| Q3
 VCC |5    10| GND
   |6    9| Q1
   |7    8| Q2
   +----------+