Elektronika - baza wiedzy

7496 - 5-bitowy rejestr przesuwający


  +---+--+---+
CLK |1 +--+ 16| /RST
 P0 |2    15| Q0
 P1 |3    14| Q1
 P2 |4    13| Q2
VCC |5 7496 12| GND
 P3 |6    11| Q3
 P4 |7    10| Q4
 PE |8    9| D
  +----------+