Elektronika - baza wiedzy

4017 - 5-bitowy, dziesiętny licznik Johnsona


  +---+--+---+
 Q5 |1 +--+ 16| VCC
 Q1 |2    15| RST
 Q0 |3    14| CLK1
 Q2 |4    13| /CLK2
 Q6 |5 4017 12| RCO
 Q7 |6    11| Q9
 Q3 |7    10| Q4
GND |8    9| Q8
  +----------+