Elektronika - baza wiedzy

74114 - Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściami do ustawiania, wspólnym wejściem zegarowym i zerowania


   +---+--+---+      +---+---+----+----+----*---+---+
 /RST |1 +--+ 14| VCC    | J | K |/CLK|/SET|/RST| Q |/Q |
  1K |2    13| /CLK   +===+===+====+====+====*===+===+
  1J |3 74  12| 2K    | X | X | X | 0 | 0 | ? | ? |
/1SET |4 114 11| 2J    | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 |
  1Q |5    10| /2SET   | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
 /1Q |6    9| 2Q    | 0 | 0 |  | 1 | 1 | - | - |
 GND |7    8| /2Q    | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
   +----------+      | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
               | 1 | 1 |  | 1 | 1 |/Q | Q |
               | X | X | ! | 1 | 1 | - | - |
               +---+---+----+----+----*---+---+