Elektronika - baza wiedzy

74122 - Przerzutnik monostabilny z podtrzymywanym wyzwalaniem z wejściem zerującym


   +---+--+---+
/TR1 |1 +--+ 14| VCC
/TR2 |2    13| RCext
 TR1 |3  74 12|
 TR2 |4 122 11| Cext
/RST |5    10|
 /Q |6    9| Rint
 GND |7    8| Q
   +----------+