Elektronika - baza wiedzy

74123 - Dwukrotne przerzutniki monostabilne, z podtrzymywanym wyzwalaniem, z wejściami zerującymi


    +---+--+---+
 /1TR |1 +--+ 16| VCC
  1TR |2    15| 1RCext
 /1RST |3    14| 1Cext
  /1Q |4  74 13| 1Q
  2Q |5 123 12| /2Q
 2Cext |6    11| /2RST
2RCext |7    10| 2TR
  GND |8    9| /2TR
    +----------+