Elektronika - baza wiedzy

74132 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta


  +---+--+---+       +---+---*---+      __
 1A |1 +--+ 14| VCC     | A | B |/Y |   /Y = AB
 1B |2    13| 4B     +===+===*===+
/1Y |3    12| 4A     | 0 | 0 | 1 |
 2A |4 74132 11| /4Y     | 0 | 1 | 1 |
 2B |5    10| 3B     | 1 | 0 | 1 |
/2Y |6    9| 3A     | 1 | 1 | 0 |
GND |7    8| /3Y     +---+---*---+
  +----------+