Elektronika - baza wiedzy

4018 - Ustawialny licznik dzielący przez -"N"


  +---+--+---+
 D |1 +--+ 16| VCC
 P1 |2    15| RST
 P2 |3    14| CLK
/Q2 |4    13| /Q5
/Q1 |5 4018 12| P5
/Q3 |6    11| /Q4
 P3 |7    10| PE
GND |8    9| P4
  +----------+