Elektronika - baza wiedzy

74136 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki exclusive-OR z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego


  +---+--+---+       +---+---*---+          _  _
 1A |1 +--+ 14| VCC     | A | B | Y |    Y = A$B = (A.B)+(A.B)
 1B |2    13| 4B     +===+===*===+
 1Y |3    12| 4A     | 0 | 0 | 0 |
 2A |4 74136 11| 4Y     | 0 | 1 | Z |
 2B |5    10| 3B     | 1 | 0 | Z |
 2Y |6    9| 3A     | 1 | 1 | 0 |
GND |7    8| 3Y     +---+---*---+
  +----------+