Elektronika - baza wiedzy

74162 - Całkowicie synchroniczny, 4-bitowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym


   +---+--+---+
/RST |1 +--+ 16| VCC
 CLK |2    15| RCO
 P0 |3    14| Q0
 P1 |4  74 13| Q1
 P2 |5 162 12| Q2
 P3 |6    11| Q3
 ENP |7    10| ENT
 GND |8    9| /LOAD
   +----------+