Elektronika - baza wiedzy

4020 - 14-stopniowy licznik dwójkowy


  +---+--+---+
Q11 |1 +--+ 16| VCC
Q12 |2    15| Q10
Q13 |3    14| Q9
 Q5 |4    13| Q7
 Q4 |5 4020 12| Q8
 Q6 |6    11| RST
 Q3 |7    10| /CLK
GND |8    9| Q0
  +----------+