Elektronika - baza wiedzy

74164 - 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami szeregowymi i wyjściami równoległymi


  +---+--+---+
 D |1 +--+ 14| VCC
 E |2    13| Q7
 Q0 |3  74 12| Q6
 Q1 |4 164 11| Q5
 Q2 |5    10| Q4
 Q3 |6    9| /RST
GND |7    8| CLK
  +----------+