Elektronika - baza wiedzy

74165 - 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowym


    +---+--+---+
SH//LD |1 +--+ 16| VCC
 CLK1 |2    15| CLK2
  P4 |3    14| P3
  P5 |4  74 13| P2
  P6 |5 165 12| P1
  P7 |6    11| P0
  /Q7 |7    10| D
  GND |8    9| Q7
    +----------+