Elektronika - baza wiedzy

74169 - Synchroniczny, rewersyjny, 4-bitowy licznik dwójkowy


   +---+--+---+
U//D |1 +--+ 16| VCC
 CLK |2    15| /RCO
 P0 |3    14| Q0
 P1 |4  74 13| Q1
 P2 |5 169 12| Q2
 P3 |6    11| Q3
/ENP |7    10| /ENT
 GND |8    9| /LOAD
   +----------+