Elektronika - baza wiedzy

74173 - Czterokrotne przerzutniki typu D, z wyjściami 3-stanowymi


   +---+--+---+
/OE1 |1 +--+ 16| VCC
/OE2 |2    15| RST
 Q0 |3    14| D0
 Q1 |4  74 13| D1
 Q2 |5 173 12| D2
 Q3 |6    11| D3
 CLK |7    10| /CLKEN1
 GND |8    9| /CLKEN2
   +----------+