Elektronika - baza wiedzy

74180 - 8-bitowy układ, sprawdzający parzystość/nieparzystość/generator bitu parzystości lub nieparzystości


   +---+--+---+
  A0 |1 +--+ 14| VCC
  A1 |2    13| A7
 CASE |3  74 12| A6
 CASO |4 180 11| A5
 EVEN |5    10| A4
 ODD |6    9| A3
 GND |7    8| A2
   +----------+