Elektronika - baza wiedzy

74190 - Synchroniczny, rewersyjny licznik dziesiętny, z wejściem sterującym kierunkiem zliczania


    +---+--+---+
  P1 |1 +--+ 16| VCC
  Q1 |2    15| P0
  Q0 |3    14| CLK
/CLKEN |4  74 13| /RCLK
 D//U |5 190 12| /RCO
  Q2 |6    11| /LOAD
  Q3 |7    10| P2
  GND |8    9| P3
    +----------+