Elektronika - baza wiedzy

74193 - Synchroniczny, 4-bitowy dwójkowy licznik rewersyjny


   +---+--+---+
 P1 |1 +--+ 16| VCC
 Q1 |2    15| P0
 Q0 |3    14| RST
DOWN |4  74 13| /BORROW
 UP |5 193 12| /CARRY
 Q2 |6    11| /LOAD
 Q3 |7    10| P2
 GND |8    9| P3
   +----------+