Elektronika - baza wiedzy

74195 - 4-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami i wyjściami równoległymi


   +---+--+---+
/RST |1 +--+ 16| VCC
  J |2    15| Q0
 /K |3    14| Q1
 P0 |4  74 13| Q2
 P1 |5 195 12| Q3
 P2 |6    11| /Q3
 P3 |7    10| CLK
 GND |8    9| SH//LD
   +----------+