Elektronika - baza wiedzy

74196 - 30 MHz, ustawialny dziesiętny licznik/"zatrzask"


   +---+--+---+
/LOAD |1 +--+ 14| VCC
  Q2 |2    13| /RST
  P2 |3  74 12| Q3
  P0 |4 196 11| P3
  Q0 |5    10| P1
/CLK1 |6    9| Q1
 GND |7    8| /CLK0
   +----------+