Elektronika - baza wiedzy

4022 - Licznik/dzielnik dzielący przez 8, z 8 wyjściami dziesiętnymi


  +---+--+---+
 Q1 |1 +--+ 16| VCC
 Q0 |2    15| RST
 Q2 |3    14| CLK1
 Q5 |4    13| /CLK2
 Q6 |5 4022 12| RCO
  |6    11| Q4
 Q3 |7    10| Q7
GND |8    9|
  +----------+