Elektronika - baza wiedzy

4029 - Synchroniczny licznik dwójkowy lub BCD liczący w górę lub w dół


   +---+--+---+
 PE |1 +--+ 16| VCC
 Q4 |2    15| CLK
 P4 |3    14| Q3
 P1 |4    13| P3
/RCI |5 4029 12| P2
 Q1 |6    11| Q2
/RCO |7    10| U//D
 GND |8    9| B//D
   +----------+