Elektronika - baza wiedzy

4040 - 12-stopniowy licznik dwójkowy


  +---+--+---+
Q11 |1 +--+ 16| VCC
 Q5 |2    15| Q10
 Q4 |3    14| Q9
 Q6 |4    13| Q7
 Q3 |5 4040 12| Q8
 Q2 |6    11| RST
 Q1 |7    10| /CLK
GND |8    9| Q0
  +----------+