Elektronika - baza wiedzy

4041 - Czterokrotne, podwójne bufory z wyjściami nieodwracającymi i odwracającymi


  +---+--+---+       +---*---+---+
 1Y |1 +--+ 14| VCC     | A | Y |/Y |    Y = A
/1Y |2    13| 4A     +===*===+===+
 1A |3    12| /4Y     | 0 | 0 | 1 |
 2Y |4 4041 11| 4Y     | 1 | 1 | 0 |
/2Y |5    10| 3A     +---*---+---+
 2A |6    9| /3Y
GND |7    8| 3Y
  +----------+