Elektronika - baza wiedzy

4047 - Multiwibrator monostabilny/astabilny


   +---+--+---+
 Cext |1 +--+ 14| VCC
 Rext |2    13| OSC
RCext |3    12| RETRIG
 /AST |4 4047 11| /Q
 AST |5    10| Q
 /TR |6    9| RST
 GND |7    8| TR
   +----------+