Elektronika - baza wiedzy

4053 - Trzykrotny, 2 kanałowy multiplekser


  +---+--+---+
1X0 |1 +--+ 16| VCC
1X1 |2    15| 1Y
2X1 |3    14| 3Y
 2Y |4    13| 3X1
2X0 |5 4053 12| 3X0
/EN |6    11| 3S
VEE |7    10| 1S
GND |8    9| 2S
  +----------+