Elektronika - baza wiedzy

4008 - 4-bitowy sumator dwójkowy


  +---+--+---+
 A3 |1 +--+ 16| VCC     S=A+B+CIN
 B2 |2    15| B3
 A2 |3    14| CO
 B1 |4    13| S3
 A1 |5 4008 12| S2
 B0 |6    11| S1
 A0 |7    10| S0
GND |8    9| CI
  +----------+