Elektronika - baza wiedzy

4089 - Powielacz binarny


   +---+--+---+
 Q15 |1 +--+ 16| VCC
 D2 |2    15| D1
 D3 |3    14| D0
 SET |4    13| RST
 /Q |5 4089 12| CASC
  Q |6    11| CIN
COUT |7    10| STB
 GND |8    9| CLK
   +----------+