Elektronika - baza wiedzy

4510 - Rewersyjny licznik BCD


   +---+--+---+
 LD |1 +--+ 16| VCC
 Q3 |2    15| CLK
 P3 |3    14| Q2
 P0 |4    13| P2
/RCI |5 4510 12| P1
 Q0 |6    11| Q1
/RCO |7    10| UP//DN
 GND |8    9| RST
   +----------+