Elektronika - baza wiedzy

4511 - Dekoder kodu BCD, sterujący wskaźnikiem 7-segmentowym z "zatrzaskami" wejściowymi


  +---+--+---+
 A1 |1 +--+ 16| VCC
 A2 |2    15| YF
/LT |3    14| YG
/BI |4    13| YA
/LE |5 4511 12| YB
 A3 |6    11| YC
 A0 |7    10| YD
GND |8    9| YE
  +----------+