Elektronika - baza wiedzy

4520 - Dwukrotne, 4-bitowe liczniki dwójkowe


   +---+--+---+
 1CLK |1 +--+ 16| VCC
/1CLK |2    15| 2RST
 1Q0 |3    14| 2Q3
 1Q1 |4    13| 2Q2
 1Q2 |5 4520 12| 2Q1
 1Q3 |6    11| 2Q0
 1RST |7    10| /2CLK
 GND |8    9| 2CLK
   +----------+