Elektronika - baza wiedzy

U Układy

Układy TTL; Katalog układów CMOS; Katalog układów TTL


ID Tytuł
1 4000 - Dwukrotne, 3-wejściowe bramki NOR i inwerter
2 4001 - Czterokrotne, 2 wejściowe bramki NOR
3 4002 - Dwukrotne, 4 wejściowe bramki NOR
4 4006 - 16-stopniowy rejestr przesuwający
5 4007 - Dwie pary komplementarne i inwerter
6 4008 - 4-bitowy sumator dwójkowy
7 4009 - Sześciokrotne, odwracające wzmacniacze buforowane
8 4010 - Sześciokrotne wzmacniacze buforowane
9 4011 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND
10 4012 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND
11 4013 - Podwójne przerzutniki typu D
12 4014 - 8-bitowy rejestr przesuwający
13 4015 - Dwukrotne, 4-bitowe rejestry przesuwające
14 4016 - Czterokrotne klucze bilateralne
15 4017 - 5-bitowy, dziesiętny licznik Johnsona
16 4018 - Ustawialny licznik dzielący przez -"N"
17 4019 - Czterokrotne, 2-wejściowe multipleks
18 4020 - 14-stopniowy licznik dwójkowy
19 4021 - 8-bitowy rejestr przesuwający
20 4022 - Licznik/dzielnik dzielący przez 8, z 8 wyjściami dziesiętnymi
21 4023 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NAND
22 4024 - 7-stopniowy licznik dwójkowy
23 4025 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NOR
24 4026 - Licznik/dzielnik dziesiętny z wyjściami sterującymi wskaźnikiem 7-segmentowym
25 4027 - Dwukrotne przerzutniki typu JK
26 4028 - Dekoder kodu BCD na kod 1 z 10
27 4029 - Synchroniczny licznik dwójkowy lub BCD liczący w górę lub w dół
28 4030 - Czterokrotne bramki exclusive-OR
29 4031 - 64-stopniowy rejestr przesuwający
30 4033 - Licznik dziesiętny z układem sterującym wskaźnikiem 7-segmentowym
31 4035 - 4-bitowy, uniwersalny rejestr przesuwający
32 4040 - 12-stopniowy licznik dwójkowy
33 4041 - Czterokrotne, podwójne bufory z wyjściami nieodwracającymi i odwracającymi
34 4042 - Czterokrotne przerzutniki typu D "latch"
35 4043 - Czterokrotne przerzutniki typu NOR R/S "latch" (3-stanowe wyjścia)
36 4044 - Czterokrotne przerzutniki typu NAND R/S "latch" (3-stanowe wyjścia)
37 4045 - Licznik 21-stopniowy
38 4046 - Pętla fazowa
39 4047 - Multiwibrator monostabilny/astabilny
40 4048 - 8-wejściowa, wielofunkcyjna bramka (3-stanowe wyjścia)
41 4049 - Sześciokrotne inwertery buforowe
42 4050 - Sześciokrotne wzmacniacze buforowe
43 4051 - 8-kanałowy, analogowy multiplekser/demultiplekser
44 4052 - Dwukrotne, 4-kanałowe, analogowe multipleksery/demultipleksery
45 4053 - Trzykrotny, 2 kanałowy multiplekser
46 4054 - 4-kanałowy układ sterowania wyświetlaczem LCD
47 4055 - Dekoder kodu BCD, sterujący wskaźnikiem 7-segmentowym
48 4056 - Dekoder kodu BCD, sterujący wskaźnikiem 7-segmentowym
49 4060 - 14-stopniowy licznik/dzielnik dwójkowy i generator
50 4063 - Komparator dwójkowy 4-bitowy
51 4066 - Czterokrotne klucze bilateralne
52 4067 - Analogowy multiplekser/demultiplekser
53 4068 - 8-wejściowa bramka NAND
54 4069U - Sześciokrotne inwertery
55 4070 - Czterokrotne bramki exclusive-OR
56 4071 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki OR
57 4072 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki OR
58 4073 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki AND
59 4075 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki OR
60 4076 - 4-bitowy rejestr typu D, z 3-stanowymi wyjściami
61 4077 - Czterokrotne bramki exclusive-NOR
62 4078 - 8-wejściowa bramka NOR
63 4081 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki AND
64 4082 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki AND
65 4085 - Dwukrotne bramki AND-OR-inv, z dwiema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu
66 4086 - Bramka AND-OR-inv, z czterema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu
67 4089 - Powielacz binarny
68 4093 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta
69 4094 - 8-stopniowy rejestr przesuwający, z równoległym wyprowadzeniem danych na magistralę
70 4095 - Przerzutnik J-K master-slave z bramkami AND na wejściach J i K
71 4096 - Przerzutnik J-K master-slave z bramkami AND na wejściach J i K, oraz dwoma wejściami J i K zanegowanymi
72 4097 - Analogowy multiplekser/demultiplekser
73 4098 - Dwukrotne multiwibratory monostabilne
74 4099 - 8-bitowy, adresowalny "zatrzask"
75 4316 - Poczwórny przełącznik dwustronny
76 4351 - 8-kanałowy, analogowy multiplekser/demultiplekser z zatrzaskiem
77 4502 - Sześciokrotne, strobowane inwertery buforowane
78 4503 - Sześciokrotne wzmacniacze do sterowania magistralą
79 4508 - Dwukrotne, 4-bitowe "zatrzaski"
80 4510 - Rewersyjny licznik BCD
81 4511 - Dekoder kodu BCD, sterujący wskaźnikiem 7-segmentowym z "zatrzaskami" wejściowymi
82 4512 - 8-wejściowy multiplekser z 3-stanowymi wyjściami
83 4514 - 4-bitowy "zatrzask/dekoder" z 4 linii na 9 linii
84 4515 - 4-bitowy "zatrzask/dekoder" z 4 linii na 9 linii
85 4516 - Dwójkowy licznik rewersyjny
86 4517 - Dwukrotne, 64-bitowe statyczne rejestry przesuwające
87 4518 - Dwukrotne liczniki BCD
88 4520 - Dwukrotne, 4-bitowe liczniki dwójkowe
89 4521 - 24-stopniowy licznik częstotliwości
90 4532 - 8-wejściowy enkoder priorytetowy
91 4536 - Programowany timer
92 4538 - Dwukrotne, precyzyjne multiwibratory monostabilne
93 4543 - Dekoder kodu BCD sterujący 7-segmentowym wskaźnikiem LCD z "zatrzaskami" wejściowymi
94 4555 - Dwukrotne dekodery 1 z 4 z wyjściami aktywnymi w stanie wysokim
95 4556 - Dwukrotne dekodery 1 z 4 z wyjściami aktywnymi w stanie niskim
96 4585 - Komparator dwójkowy, 4-bitowy
97 7400 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND
98 7401 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wejściowego
99 7402 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NOR
100 7403 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wejściowego
101 7404 - Sześciokrotne inwertery
102 7405 - Sześciokrotne inwertery z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wejściowego
103 7406 - Sześciokrotne inwertery buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 30V
104 7407 - Sześciokrotne wzmacniacze buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 30V
105 7408 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki AND
106 7409 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki AND z otwartym kolektorem
107 7410 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NAND
108 7411 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki AND
109 7412 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem
110 7413 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta
111 7414 - Sześciokrotne inwertery z przerzutnikiem Schmitta
112 7415 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki AND z otwartym kolektorem
113 7416 - Sześciokrotne inwertery buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
114 7417 - Sześciokrotne wzmacniacze buforowe z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego 15V
115 7418 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta
116 7419 - Sześciokrotne inwertery z przerzutnikiem Schmitta
117 7420 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND
118 7421 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki AND
119 7422 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
120 7424 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikiem Schmitta
121 7425 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki NOR z wejściem strobującym
122 7426 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
123 7427 - Trzykrotne, 3-wejściowe bramki NOR
124 7428 - Czterokrotne, 2-wejściowe buforowe bramki NOR
125 7430 - 8-wejściowa bramka NAND
126 7432 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki OR
127 7433 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki buforowe NOR z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
128 7437 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki buforowe NAND
129 7438 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki buforowe NAND z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
130 7440 - Dwukrotne, 4-wejściowe bramki buforowe NAND
131 7442 - Dekoder kodu BCD na kod dziesiętny
132 7447 - Dekoder kodu BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego, z wyjściami typu otwarty kolektor 15V
133 7451 - Dwukrotne bramki AND-OR-inv z dwiema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu
134 7454 - Bramka AND-OR-inv z czterema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu
135 7455 - Bramki AND-OR-inv z dwiema 4-wejściowymi bramkami AND na wejściu
136 7473 - Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave
137 7474 - Dwukrotne przerzutniki typu D, wyzwalane dodatnim zboczem
138 7475 - 4-bitowy, bistabilny "zatrzask"
139 7476 - Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave z wejściami do ustawiania i zerowania
140 7483 - Sumator dwójkowy 4-bitowy
141 7485 - Komparator dwójkowy, 4-bitowy
142 7486 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki exclusive-OR
143 7490 - Licznik dziesiętny
144 7492 - Licznik dwójkowy modulo 12
145 7493 - 4-bitowy licznik dwójkowy
146 7495 - 4-bitowy rejestr przesuwający z wejściami i wyjściami równoległymi
147 7496 - 5-bitowy rejestr przesuwający
148 74107 - Dwukrotny przerzutnik J-K master-slave
149 74109 - Dwukrotny przerzutnik J-K, wyzwalany dodatnim zboczem
150 74112 - Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściami do ustawiania i zerowania
151 74113 - Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściem do ustawiania
152 74114 - Dwukrotne przerzutniki J-K, wyzwalane ujemnym zboczem, z wejściami do ustawiania, wspólnym wejściem zegarowym i zerowania
153 74121 - Przerzutnik monostabilny
154 74122 - Przerzutnik monostabilny z podtrzymywanym wyzwalaniem z wejściem zerującym
155 74123 - Dwukrotne przerzutniki monostabilne, z podtrzymywanym wyzwalaniem, z wejściami zerującymi
156 74125 - Czterokrotne bufory 3-stanowe
157 74126 - Czterokrotne bufory 3-stanowe
158 74128 - Czterokrotne bramki buforowe NOR z 2 wejściami 50 Ohm
159 74132 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta
160 74136 - Czterokrotne, 2-wejściowe bramki exclusive-OR z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego
161 74137 - Dekoder/demultiplekser z 3 linii na 8 linii, z "zatrzaskiem" adresu
162 74138 - Dekoder/demultiplekser z 3 linii na 8 linii
163 74139 - Dwukrotny dekoder/demultiplekser z 2 linii na 2 linie
164 74145 - Dekoder kodu BCD na kod dziesiętny z wyjściami typu otwarty kolektor
165 74147 - Enkoder priorytetowy typu "10 linii na 4 linie"
166 74148 - Enkoder priorytetowy typu "8 linii na 3 linie"
167 74150 - 16-bitowy selektor danych
168 74151 - Selektor danych/multiplekser
169 74153 - Podwójne, 4-wejściowe multipleksery/selektory danych
170 74154 - Dekoder/demultiplekser z 4 linii na 16 linii
171 74155 - Podwójne dekodery/demultipleksery z 2 linii na 4 linie
172 74156 - Podwójne dekodery/demultipleksery z 2 linii na 4 linie
173 74157 - Czterokrotne, 2-wejściowe multipleksery/selektory danych
174 74158 - Czterokrotne, 2-wejściowe multipleksery/selektory danych
175 74159 - Dekoder/demultiplekser z 4 linii na 16 linii, z otwartymi kolektorami tranzystorów wyjściowych
176 74160 - Synchroniczny, 4-bitowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym
177 74161 - Synchroniczny, 4-bitowy licznik dwójkowy z wejściem zerującym
178 74162 - Całkowicie synchroniczny, 4-bitowy licznik dziesiętny z wejściem zerującym
179 74163 - Całkowicie synchroniczny, 4-bitowy licznik dwójkowy z wejściem zerującym
180 74164 - 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami szeregowymi i wyjściami równoległymi
181 74165 - 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowym
182 74166 - 8-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami równoległymi i wyjściami szeregowym
183 74169 - Synchroniczny, rewersyjny, 4-bitowy licznik dwójkowy
184 74173 - Czterokrotne przerzutniki typu D, z wyjściami 3-stanowymi
185 74174 - Ośmiokrotne przerzutniki typu D, z wejściem zerującym
186 74175 - Czterokrotne przerzutniki typu D, z wejściem zerującym
187 74180 - 8-bitowy układ, sprawdzający parzystość/nieparzystość/generator bitu parzystości lub nieparzystości
188 74181 - 4-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna
189 74190 - Synchroniczny, rewersyjny licznik dziesiętny, z wejściem sterującym kierunkiem zliczania
190 74191 - Synchroniczny, 4-bitowy, dwójkowy licznik rewersyjny, z wejściem sterującym kierunkiem zliczenia
191 74192 - Synchroniczny, 4-bitowy licznik rewersyjny
192 74193 - Synchroniczny, 4-bitowy dwójkowy licznik rewersyjny
193 74194 - 4-bitowy, dwukierunkowy rejestr przesuwający
194 74195 - 4-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami i wyjściami równoległymi
195 74196 - 30 MHz, ustawialny dziesiętny licznik/"zatrzask"
196 74197 - 30 MHz, ustawialny, 4-bitowy, dwójkowy licznik/"zatrzask"