Elektronika - baza wiedzy

Przystawka do pomiaru amplitudy


Przystawka umożliwia pomiar amplitudy napięć zmiennych o częstotliwościach od 10Hz do 100kHz. Możliwe jest także zastosowanie przystawki jako przetwornika AC-DC (po zastosowaniu tłumika wyjściowego).

Maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 14,5V - co przy napięciu zmiennym daje ok. 10V wartości skutecznej napięcia wejściowego. Minimalne napięcie wejściowe jest ograniczone napięciem niezrównoważenia układu.