Elektronika - baza wiedzy

Podwajacz napięcia


Jest to niezwykle prosta i tania przetwornica podwajająca napięcie zasilania, co umożliwia osiąganie napięć wyjściowych max. 28...30V. Dużą zaletą tego układu jest brak jakiejkolwiek indukcyjności - działa on w oparciu o zasadę "pompy pojemnościowej". Wydatnie upraszcza to wykonanie urządzenia.

Częstotliwość pracy przetwornicy określają wartości elementów R1, R2 i C1. Dioda D1 powoduje poprawienie symetrii przebiegu wyjściowego, dzięki czemu z pewnym przybliżeniem czas ładowania pojemności C2 jest równy czasowi przekazywania ładunku do obciążenia. Rezystor R3 i kondensator mają za zadanie ograniczenie zakłóceń generowanych przez przetwornicę do sieci zasilającej.