Elektronika - baza wiedzy

Przetwornica napięcia ujemnego


Proponowany układ ma niewielką moc i może być wykorzystany na przykład do zasilania wzmacniacza operacyjnego bądź do wstępnej polaryzacji bramki tranzystora polowego MOSFET. Dwie niezbędne diody i dwa kondensatory połączone w układzie podwajacza napięcia zapewniają wyjściowe napięcie zbliżone do napięcia zasilania lecz o przeciwnej polaryzacji. Jeżeli potrzebne jest napięcie stabilizowane (na przykład -5V), można do wyjścia podłączyć diodę Zenera 5V1.