Elektronika - baza wiedzy

Zasilacz warsztatowy 1..25V


Schemat przedstawia układ zasilacza o zakresie napięć od 1,2 do 25 V i prądzie do 3A.
Napięcie jest płynnie regulowane za pomocą potencjometru obrotowego.
Układ LM317T oraz tranzystor T1 należy zamontować na radiatorze o powierzchni
przynajmniej 15 cm2 .
Do zasilacza należy podłączyć transformator o napięciu nie przekraczającym 28V na uzwojeniu wtórnym.

US1: LM317T
T1: BD282, BD240 lub podobny
D1-D4: SY320/07 (3A)
C1: 2200uF/35V
C2: 0,1-1uF/40-100V
R1: 1-2,2ohm/1W
R2: 220-240ohm
P1: 4,7kohm/A
Transformator: max 28V/3A