Elektronika - baza wiedzy

Zasilacz stabilizowany do układów scalonych


Jest to zasilacz dający na wyjściu napięcie 5V do zasilania układów scalonych.1x transformator dzwonkowy (wykorzystamy tylko wyjście 5V) lub TS4/8
4x dioda prostownicza
1x kondensator o pojemności co najmniej 1000 mikrofaradów
2x kondensatory 100nF
1x LED czerwony
1x wkładka bezpiecznikowa 63mA
1x układ stabilizujący L7805CV
1x opornik 300 Ohm