Elektronika - baza wiedzy

Zasliacz 3V-9V


Główną zaletą są niskie tętnienia zasilacza, czyli można go wykorzystać do walkmana. Tranzystor T1 zwiększa wydajność prądową stabilizatora (kostki), P1 służy do regulacji napięcia, a od R1 zależy próg ograniczenia prądowego