Elektronika - baza wiedzy

Zasilacz małej mocy


Jest to prosta konstrukcja zasilacz o małej mocy wykonany na powszechnie dostępnym i zanym tranzystorze BD135.