Elektronika - baza wiedzy

Prosty symetryzator napięcia


Prosty układ symetryzujący niesymetryczne napięcie +18V na napięcie symetryczne +/-9V.