Elektronika - baza wiedzy

Ładowarka NiCd


Prąd ładowania wyznacz nam rezystor R4 oraz dioda LED1. Napięcie na diodzie wynosi około 2,2 V. Znając napięcie baza-emiter( 0,7V) wyznaczamy prąd:

Ilad= (Uled-Ube)/R4

Po obliczeniach otrzymujemy około 150mA. Jest to typowy prąd dla tych akumulatorów. Oczywiście można zmieniać wartości tych elementów - najlepiej wstawić dla większego prądu diodę Zenera zamiast diody LED, pamiętając ,że prąd powinien wynosić 0,1 pojemności baterii.

Z pomocą przełącznika S1 wyznacza nam pracę Boost czy przy ładowaniu normalnym.